โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาแนะแนว 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  • กรณีรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงาน โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5317 4551 หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.pcccr.ac.th
  • กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารใบสมัคร เอกสารหลักฐานการรับสมัคร ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ บริษัทขนส่งเอกชน ไปที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 345 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 (กรณีส่ง เอกสารทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน จะพิจารณาจากวันที่ในประทับตราของไปรษณีย์หรือประทับตราของ บริษัทขนส่งเอกชน) หากไม่ส่งเอกสารดังกล่าวตามวันที่กำหนด จะถือว่าไม่สมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราว