โรงเรียนหอพระ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา

โรงเรียนหอพระ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11-12 ตุลาคม 2564