โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 9 อัตรา

ผู้มีความประสงค์สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nkp-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์(ดูรายละเอียดในประกาศ)