โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ