วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เลขที่ 191 หมู่ 4 ถนนลำพูน – ทุ่งหัวช้าง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียด ได้ที่เจ้าหน้าที่งานบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ 053-555018 ต่อ 1 หรือ 08-3039-3687