โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
รับและยื่นใบสมัคร ได้ที่ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 20 กันยายน 2565 (ในเวลาราชการ)