สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริการต้นสังกัด ของแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ