ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา