มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 34 อัตรา

กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Google form) ตั้งแต่วันที่ 6-16 มิถุนายน 2565 ดูลิงค์ใน https://personal.rmutl.ac.th/ https://personal.rmutl.ac.th/ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทรศัพท์ 053-921-444 ต่อ 1218