กลุ่มผู้ค้าสลากขอนแก่น บุกศาลากลาง ค้านยกเลิกโควตาผู้ค้าเสรี

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อย ซึ่งเป็นประชาชนที่ขึ้นทะเบียนกับจังหวัดและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนมากกว่า 200 คน ได้นัดรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านคำแถลงการยกเลิกสิทธิซื้อและจองสลากสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยยื่นผ่านผู้ว่าราชการจังขอนแก่น เพื่อส่งต่อยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการพิจารณาทบทวนมาตรการและคำสั่ง โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังขอนแก่น และนายพิชัย วันตา ป้องกันจังหวัดขอนแก่น จะเข้ามารับหนังสือและพูดคุยกับผู้ค้าสลาก

นายจักร เตสุกุล แกนนำกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การรวมตัวเพื่อที่จะส่งเรื่องคัดค้านและให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ทบทวนมาตาการและคำสั่งการยกเลิกสิทธิ์ซื้อและจองสลากฯ โดยจะทำการยกเลิกในกลุ่มผู้ค้าสลากเสรี ทั่วประเทศ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาสลากฯแพง ซึ่งหากมองขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้น ผู้ค้าสลากฯทั้งประเทศ มีมากกว่าหนึ่งแสนราย ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ค้าจำนวนไม่มากที่จะสามารถทำให้ราคาจำหน่ายสลากฯนั้นมีราคาแพงได้ เนื่องจากผู้ค้าเสรีฯที่ไดรับการจัดสรรสลากฯ ตามการลงรายชื่อผ่านทางจังหวัดและสำนักงานสลากฯนั้นมีสิทธ์ในการจองสลากฯมาจำหน่ายได้เพียงคนละ 5 เล่มเท่านั้น หรือคนละ 500 ใบ

ขณะที่นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังขอนแก่น กล่าวว่า เอกสารที่ได้รับจากกลุ่มผู้ค้าสลากฯขอนแก่น วันนี้จังหวัดจะส่งเรื่องไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป และเพื่อให้ปัญหาของประชาชนชาวขอนแก่น ที่ได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งดังกล่าว