โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับคัดเลือกฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช วันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2564 ใน วันเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป