เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก หมายเลขโทรศัพท์ 076-529500 ต่อ 26

error: กรุณาอย่าก็อป