สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาล 14 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการ คัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2564 ที่ jobs.newmediax.net เลือกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือกตาม ประกาศน

error: กรุณาอย่าก็อป