สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สามารถสมัครได้ด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ยื่นใบสมัครที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

error: กรุณาอย่าก็อป