โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
2) นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
4) นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
5) พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
6) ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
7) พนักงานบริการ (การพยาบาล) จำนวน 5 อัตรา
8) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (การพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา
9) พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
10) พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2564 ในวันเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป