เทศบาลตำบลเวียงพางคำ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

error: กรุณาอย่าก็อป