โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
2) คนครัว จำนวน 1 อัตรา
3) นักการภารโรง (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
4) นักการภารโรง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
5) พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 5 – 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา
โรงเรียนวิเชียรชม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

error: กรุณาอย่าก็อป