โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครคูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
2) นักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา
3) ยามรักษา ความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2564 ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-930-0457 (ครูอรทัย โพธิเวชกุล)

error: กรุณาอย่าก็อป