วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) ครูพิเศษสอน ประจำวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
2) ครูพิเศษสอน ประจำวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา
3) ครูพิเศษสอน ประจำวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4) ครูพิเศษสอน ประจำวิชาสามัญสัมพันธ์ (สังคมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2564 เวลาราชการ ที่งานบุคลากร (ห้อง 114) ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

error: กรุณาอย่าก็อป