วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครที่คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (ในวันเวลาราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00น. ถึง 16.30 น.

error: กรุณาอย่าก็อป