องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานจ้าง 33 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
2) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
3) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
4) ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา
5) ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
6) ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา
7) ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
8) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
9) ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา
10) ผู้ช่วยครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
11) ผู้ช่วยครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
12) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา
13) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
14) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา
2) พนักงานขับรถยนต์ 8 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1) คนงาน 6 อัตรา
2) ยาม 1 อัตรา
3) นักการภารโรง 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร 039-518-000 ต่อ 11

error: กรุณาอย่าก็อป