โรงพยาบาลตระการพืชผล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก โปรดแต่งกายสุภาพ เพื่อติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครที่กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป โรงพยาบาลตระการพืชผล ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป