การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 28 อัตรา

ประเภทพนักงาน
1) พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2) ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
3) นิติกร จำนวน 2 อัตรา
4) มัณฑนากร จำนวน 1 อัตรา
5) สถาปนิก จำนวน 2 อัตรา
6) พนักงานการเงิน จำนวน 2 อัตรา
7) พนักงานวางแผน จำนวน 2 อัตรา
8) พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
9) พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
10) พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
11) พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ) จำนวน 4 อัตรา
12) นักเขียน จำนวน 1 อัตรา

ประเภทลูกจ้าง ททท.
1) ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร จำนวน 1 อัตรา
2) ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
3) ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
4) ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด (ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขา ในประเทศ) จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครทางระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทาง website http://thai.tourismthailand.org หัวข้อ “การรับสมัครบุคลากร” และ http://job.tourismthailand.org

error: กรุณาอย่าก็อป