วิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) ครูพิเศษสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
2) ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา
3) ครูพิเศษสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
5) พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
6) เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

error: กรุณาอย่าก็อป