โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 27 – 11 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) อาคาร 1 ชั้น B และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลทุ่งสง http://www.thungsonghospital.go.th

error: กรุณาอย่าก็อป