โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา ค่าตอบแทนวันละ 464 บาท
2) นักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) 2 อัตรา ค่าตอบแทนวันละ 543 บาท
3) นักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน) 1 อัตรา ค่าตอบแทนวันละ 543 บาท
4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทนวันละ 423 บาท
5) นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ค่าตอบแทนวันละ 561 บาท
6) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 1 อัตรา ค่าตอบแทนวันละ 350 บาท
7) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) 3 อัตรา ค่าตอบแทนวันละ 350 บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 5 – 22 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) อาคาร 1 ชั้น B และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลทุ่งสง

error: กรุณาอย่าก็อป