เทศบาลตำบลตลาด จ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง 20 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 บาท
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 บาท
4) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท
2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สำนักปลัด) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท
3) คนงานประจำรถขยะ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท
4) คนงานทั่วไป 10 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท
5) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 4 – 12 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 044-415-234

error: กรุณาอย่าก็อป