เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

สำนักปลัดฯ
1) คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 2 อัตรา
2) คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บขยะ) 3 อัตรา
กองคลัง
3) คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บฯ) 1 อัตรา
กองช่าง
4) คนงานทั่วไป (งานปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ) 3 อัตรา

ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

เปิดอ่าน 51 ครั้ง : หางานราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป