เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 10 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
3) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400 – 13,285 บาท
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400 – 13,285 บาท
5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400 – 13,285 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1) เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 17 – 27 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-589-0505 ต่อ 1325

error: กรุณาอย่าก็อป