เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 13 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
2) ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 – 11,500 บาท
4) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 – 11,500 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1) พนักงานเทศกิจ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท
2) คนงาน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

เปิดอ่าน 147 ครั้ง : หางานราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป