เทศบาลเมืองหนองปรือ รับสมัครพนักงานจ้าง 18 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 13,285 บาท
2) ผู้ช่วยครู (ครูอัตรจ้าง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000-15,800 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
1) ผู้ช่วยช่างเครื่องสูบน้ำ (ทักษะ) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400 บาท
2) คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1) พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท
2) พนักงานวิทยุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท
3) พนักงานเทศกิจ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท
4) คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท
5) ผู้ดูแลเด็ก 5 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองหนองปรือ ติดต่อขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ ชั้น 4 เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งโปรดอ่านในประกาศรับสมัคร