ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 รับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1) เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ) 5 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 – 11,380 บาท
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริการ) 3 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 – 11,380 บาท

วัน เวลา และสถานที่สมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารบุคลากร สำนักงาน ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2564 หรือดาวน์โหลดเอกสารที่ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. (http://www.ocsc.go.th) กำหนดเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป