โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ โรงพยาบาลศรีสะเกษขอสงวนสิทธิ์ในการรับ สมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะ ผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าเตะ)

error: กรุณาอย่าก็อป