สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 8 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครสอบด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ https://rayong.industry.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครงาน” และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-808176-8

error: กรุณาอย่าก็อป