โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครมาให้เรียบร้อยแล้วส่งใบสมัคร ไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน ถึง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(สมัครพนักงานราชการ) อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 30000 โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 (นับตามวันประทับตราส่งเท่านั้น) (หากมีข้อสงสัยติดต่อ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 044-232066 ถึง 68 )

error: กรุณาอย่าก็อป