กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 23 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2564

สมัครด้วยตนเอง : ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่กลุ่มงานอำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือ

ส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานการสมัครโดยสแกนไฟล์นามสกุล pdf เป็นไฟล์เดียว ส่งมาที่ dms.strategy001@gmail.com ระบุหัวเรื่อง “สมัครงานพนักงานจ้างเหมาโครงการฯ” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร) ให้นำเอกสารตัวจริงมาในวันสอบสัมภาษณ์

error: กรุณาอย่าก็อป