สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/songkhla หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาเลขที่ 430/78 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย ไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป