โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

1) ครูผู้สอนภาษาจีน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
2) ครูผู้สอนห้องเรียน MEP. 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
3) ครูผู้สอนชาวต่างชาติในห้องเรียน MEP. 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 28,000 – 30,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

error: กรุณาอย่าก็อป