โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2) นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
4) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
5) พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
6) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
7) ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.suratcancer.go.th และ กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสแกนเอกสารใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ hr.surat_cancer@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 พฤษภาคม 2564 และส่งเอกสารฉบับ จริงทางไปรษณีย์ ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เลขที่ 431 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

error: กรุณาอย่าก็อป