กศจ.สุโขทัย รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 จำนวน 76 อัตรา

1) คณิตศาสตร์ 7 อัตรา
2) ภาษาไทย 9 อัตรา
3) ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา
4) ภาษาจีน 2 อัตรา
5) วิทยาศาสตร์ 7 อัตรา
6) เคมี 2 อัตรา
7) สังคมศึกษา 7 อัตรา
8) พลศึกษา 2 อัตรา
9) นาฏศิลป์ 1 อัตรา
10) อุตสาหกรรม/ อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา
11) ศิลปะ/ศิลปศึกษา 1 อัตรา
12) เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 2 อัตรา
13) ประถมศึกษา/ การประถมศึกษา 20 อัตรา
14) ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 9 อัตรา
15) จิตวิทยาและ การแนะแนว/แนะแนว 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยระบบออนไลน์ ที่ www.stipeo.go.th ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป