โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) 1 อัตรา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
2) พนักงานประจำตึก 8 อัตรา กลุ่มการพยาบาล
3) พนักงานเปล 2 อัตรา กลุ่มการพยาบาล
4) พนักงานบริการ (งานทำความสะอาด) 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
5) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา กลุ่มงานศัลยกรรม
6) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส)

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป