องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2) ผู้ช่วยนักวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
3) ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
4) ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
5) ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
6) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
7) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
8) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
9) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
10) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
11) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
12) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1) คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
2) พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
3) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
4) คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถรับโบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป