สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัครด้วย ตนเอง ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-323-2110 ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 พฤษภาคม 2564

error: กรุณาอย่าก็อป