โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1) นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท
2) นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท
3) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท
4) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ค่าจ้าง 12,240 บาท
5) เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
6) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
7) ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป