โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 12 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พนักงานบริการ (งานรักษาความสะอาด) จำนวน 10 อัตรา
2) พนักงานบริการ (งานซักฟอก) จำนวน 1 อัตรา
3) นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564

error: กรุณาอย่าก็อป