โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
2) ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2564 ในวันราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว หรือดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และทางเว็บไซต์ ที่ www.skh.moph.go.th

error: กรุณาอย่าก็อป