โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา ค่าจ้าง 720 บาท
2) นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ค่าจ้าง 500 บาท
3) นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ค่าจ้าง 500 บาท
4) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 600 บาท
5) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 420 บาท
6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้าง 420 บาท
7) พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท
8) ผู้ช่วยทันตกรรม 3 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท
9) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท
10) พนักงานประจำตึก 18 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท
11) พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ค่าจ้าง 450 บาท
12) พนักงานเกษตรพื้นฐาน 4 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท
13) พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 19 เมษายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

error: กรุณาอย่าก็อป