สพม.เขต 10 (จ.เพชรบุรี) รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 4 อัตรา

1) ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม เอกสารหลักฐานได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เลขที่ 300 ถนน ดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 11 มีนาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป