โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป