สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2) อายุ 18 – 40 ปี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารสำนักงานส่วนราชการ ชั้น 3 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 07-727-2580 ตั้งแต่วันที่ 5 – 17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

error: กรุณาอย่าก็อป